• Zápis farní rady 10/2019 31. 10. 2019 - konaná 16.10.2019 Přítomni: P. P.Hověz, s.Margita, K.Pažourek, J.Švec, O.Kostrhoun, Dominik Hladký, Z.Tuschl, L.Doležal, M.Barančicová Omluveni: David Hladký, J.Maxa, D.Leplt, M.Lepltová, J.Trávníček, j. Rychtářík   1/  29.10. patrocinium bl. Restituty 2/ 1.11. bude k nám přivezena relikvie sv. Vincence de Paul…
  • Zápis farní rady 9/2019 12. 10. 2019 - konané 18. 9. 2019 Přítomni: P. Hověz, J. Trávníček, L. Doležal, J. Rychtařík, J. Doležalová, K. Pažourek, O. Kostrhoun, D. Leplt, D. Hladký, M. Grobarčíková, M. Barančicová, M. Lepltová, J. Švec, J. Doležal, J. Maxa. 1. Osmdesátiny p. Karla Pažourka…
  • Zápis farní rady 5/2019 16. 05. 2019 - Zápis z farní rady 15.5.2019 Přítomno 13 členů Témata: • Příprava farního dne, letos je to více na Z.Tuschlovi.  O hudbu se nám postará pan Vaďura • 24.5. – se trochu zapojíme do noci kostelů 19-21 hod. prohlídka staveniště •…
  • Zápis farní rady 4/2019 12. 04. 2019 - konané dne 11.3.2019 Přítomni: P. Hověz, O. Kostrhoun, J. Doležal, David Hladký, Dominik Hladký, M. Lepltová, D. Leplt, J. Rychtářík, Z. Tuschl, L. Doležal, K. Pažourek, J. Maxa, J. Doležalová Omluveni: S. M. Grobarčíková, V. Benda, M. Barančicová, J. Švec,…
  • Zápis farní rady 1/2019 27. 01. 2019 - Zápis z farní rady  konané dne 14.1.2019 Přítomni: P. Hověz, J. Doležalová, J. Doležal, M. Barančicová, David Hladký, Dominik Hladký, S. M. Grobarčíková, M. Lepltová, J. Rychtářík, Z. Tuschl, V. Benda, L. Doležal, J. Švec, K. Pažourek, J. Maxa Omluveni: O.…
  • Zápis Farní rady 12/2018 31. 12. 2018 - Zápis z farní rady konané dne 10.12.2018 Přítomni: P.Hověz, Zd. Tuschl, J. Rychtářík, J. Doležal, Dominik Hladký, M. Lepltová, O. Kostrhoun, V. Benda, M. Barančicová, L. Doležal, J. Maxa Omluveni: David Hladký, J. Trávníček, D. Leplt, S. M. Grobarčíková, J. Doležalová,…
  • Zápis Farní rady 11/2018 05. 12. 2018 - Zápis z farní rady  konané dne 14.11.2018 Jelikož středeční termín farních rad koliduje se sborem a tudíž byla účast malá, bude příští farní rada v pondělí 10.12. v 18.45hod. Pan J.Doležal referoval o návštěvě u pana starosty ohledně stížností na stavbu…
  • Zápis Farní rady 10/2018 31. 10. 2018 - Zápis z farní rady  konané dne 17.10.2018   Přítomni: K. Pažourek, Zd. Tuschl, P. Hověz, J. Rychtářík, J. Švec, J. Doležal,, J. Doležalová, Dominik Hladký, D. Leplt, M. Lepltová, O. Kostrhoun, V. Benda, M. Barančicová, M. Grobarčíková Omluveni: David Hladký, J.…
  • Zápis Farní rady 09/2018 17. 09. 2018 - Zápis z farní rady  konané dne 12.9.2018 Přítomni: P. Hověz, J. Doležalová, J. Doležal, O. Kostrhoun, David Hladký, Dominik Hladký, D. Leplt, S. M. Grobarčíková, M. Lepltová, J. Rychtářík, Z. Tuschl, V. Benda Omluveni: M. Barančicová, J. Maxa, prof. PhDr. J.…
  • Zápis Farní rady 05/2018 20. 05. 2018 - Zápis z farní rady konané 14. 5. 2018   Přítomni: P. Hověz, J. Trávníček, J. Rychtařík,  K. Pažourek, J. Doležal, J. Doležalová, V. Benda, M. Lepltová, Dav. Hladký, J. Maxa, J. Švec, D. Leplt, Dom. Hladký, L. Doležal Omluveni: O. Kostrhoun,…