Informace pro dárce, kteří by chtěli přispět na stavbu našeho kostela

Na stavbu kostela lze přispět třemi způsoby

 

 1. Převodem finančních prostředků na běžný účet naší farnosti:

  B.Ú. 197964240/0300

  ČSOB a.s., Brno, Milady Horákové 6
  IBAN: CZ2403000000000197964240
  BIC: CEKOCZPP

  Jako variabilní symbol je možné uvést libovolné číselné znaky. Např. letošní letopočet 2019.Pro identifikaci daru  je dobré do poznámky pro příjemce uvést plnou adresu dárce, abychom jej mohli oslovit poděkováním a na žádost vystavit i potvrzení pro odpis z daní (DD).

 

 1. Poštovní poukázkou A,
  kterou na přání dárců posíláme na jejich adresu. Je také vždy součástí např. našich kalendářů, které každoročně vydáváme.

 

 1. Hotovostními dary
  doručenými přímo do farní kanceláře na adrese ŘKF Brno-Lesná, Nezvalova 13, 638 00.

 

S tisíci našimi dárci každoročně nejméně třikrát ročně komunikujeme a posíláme jim poděkování, drobné dárky, kalendáře, DD apod.

Děkujeme předem za všechny Vaše dary

Věřící Římskokatolické farnosti Brno-Lesná