Informace pro dárce, kteří by chtěli přispět

Lze přispět třemi způsoby

 

 1. Převodem finančních prostředků na běžný účet naší farnosti:

  B.Ú. 197964240/0300

  ČSOB a.s., Brno, Milady Horákové 6
  IBAN: CZ2403000000000197964240
  BIC: CEKOCZPP
  Jako variabilní symbol je možné uvést libovolné číselné znaky. Např. letopočet 2024. Pro identifikaci daru je dobré do poznámky pro příjemce uvést plnou adresu dárce nebo email (kontakt), abychom jej mohli oslovit poděkováním a na žádost vystavit i potvrzení o daru pro daňové účely.
QR Platba
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 1. Poštovní poukázkou A,

 

 1. Hotovostními dary
  doručenými přímo do farní kanceláře na adrese Římskokatolická farnost Brno-Lesná, Nezvalova 13, 638 00.

 

Potřebujete-li vystavit Potvrzení o daru pro daňové účely, napište nám na

Děkujeme předem za všechny Vaše dary

Věřící Římskokatolické farnosti Brno-Lesná