Ministrantské schůzky – Rychtářík

 

Příprava na první svaté přijímání – Rychtářík

 

Příprava na první svaté přijímání (rodiče) – Rychtářík

 

Příprava na biřmování – Rychtářík

 

Výuka náboženství – Škaroupková