Zápis farní rady 4/2019

12. 04. 2019

konané dne 11.3.2019

Přítomni: P. Hověz, O. Kostrhoun, J. Doležal, David Hladký, Dominik Hladký, M. Lepltová, D. Leplt, J. Rychtářík, Z. Tuschl, L. Doležal, K. Pažourek, J. Maxa, J. Doležalová

Omluveni: S. M. Grobarčíková, V. Benda, M. Barančicová, J. Švec, J. Trávníček

  1. Středa 1.5.2019 oslava 125. výročí narození S.Restituty. V 11.00 hod. mše svatá s poutníky z Vídně, hlavní celebrant P. Marian Kosík. Součástí dne bude i „Den otevřených dveří“.
  1. Středa 1.5.2019 bude první májová pobožnost v kapli sv. Antonína v 18.00 hod. (v případě dobrého počasí)
  2. Neděle 19.5.2019 farní den s oslavou narozenin P. Hověza v zahradě Orlovny Husovice.
  3. V pátek 12.4.2019 přijede „zvonařka“ paní Dytrychové na jednání ohledně zvonů. 10 zvonů je již zadaných, v nabídce zbývá 6 zvonů.
  4. V pondělí 15.4.2019 bude schůzka s akustikem a s generálním klíčníkem
  5. P. Hověz oslovil 6 sochařů ohledně vybavení interiéru kostela. K dnešnímu dni se ozvala a byla se podívat na místě jedna sochařka.
  6. Dostali jsme nabídku od paní Čechové, vedoucí skupiny Cesta, na uspořádání koncertu. J. Doležal bude domlouvat termín na zaří t.r.
  7. Příští FR bude ve středu 15.5.2019

Zapsala: M. Lepltová