• 3. neděle velikonoční 06. 05. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. V 18.00 bude májová pobožnost u Antoníčka. V případě trvalého deště bude májová zde. Zítra bude památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka. V sobotu kromě ranní mše v 8.00 bude… ...
  • 2. neděle velikonoční 29. 04. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince přenášená Rádiem Proglas a 10.30. Zítra bude svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, ve čtvrtek památka sv. Atanáše, v pátek svátek apoštolů Filipa a Jakuba. Pátek a sobota budou první v měsíci květnu. Příští neděli… ...