• 24. neděle v mezidobí 16. 09. 2019 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Zítra bude památka sv. Ludmily, v sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Úklid Centra má… ...