• Ohlášky 9. 8. 2020 – 19.neděle v mezidobí 08. 08. 2020 - Bohoslužby: 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Sbírka je určena na vybavení kostela. Pán Bůh zaplať! za vaše dary a příspěvky. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 bude výjimečně rovněž mše svatá. Úklid kostela… ...
  • Ohlášky 2. 8. 2020 – 18. neděle v mezidobí  01. 08. 2020 - Bohoslužby: v neděli: v 8.00 za farníky a dobrodince a 10.00. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 bude výjimečně rovněž mše sv., protože bratr jáhen je na dovolené. Úklid kostela připadá na skupinu starších žen.… ...
  • Ohlášky 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí 25. 07. 2020 - Bohoslužby v neděli: v 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 je bohoslužba slova a adorace. Úklid kostela připadá na skupinu mladších žen. Svátky v týdnu: v pondělí bude památka… ...
  • Ohlášky 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí 18. 07. 2020 - Bohoslužby v neděli: 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem. Úklid kostela připadá na skupinu mládeže v úterý odpoledne. Ve… ...