• Svátek Uvedení Páně do chrámu 03. 02. 2020 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. . Úklid centra připadá na skupinu mládeže v úterý odpoledne. Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, v úterý je v 17.00 bohoslužba slova a adorace, ve… ...
  • 3. neděle v mezidobí 27. 01. 2020 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. . Úklid kostela připadá pro skupinu starších žen v úterý dopoledne. Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, v úterý je v 17.00 bohoslužba slova a adorace,… ...
  • 2. neděle v mezidobí 20. 01. 2020 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Úklid kostela připadá pro skupinu mladších žen ve čtvrtek odpoledne. Bohoslužby v týdnu jsou v… ...