• 13. neděle v mezidobí 01. 07. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Ve středu bude svátek sv. Tomáše, apoštola, v pátek slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv., která bude jako každý… ...
  • Slavnost Těla a Krve Páně 24. 06. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Po mši v 10.30 bude Výstav Nejsvětější svátosti, eucharistický průvod a svátostné požehnání. Dnešní sbírka je určena na podporu bohoslovců. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Zveme prvokomunikanty a všechny… ...
  • Slavnost Nejsvětější Trojice 17. 06. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Při mši v 10.30 přistoupí 12 dětí k 1. sv. přijímání. Odpoledne v 15.00 bude pouť u sv. Antoníčka. Hlavním celebrantem bude otec kapucín Pacifik Matějka. Ve středu bude památka sv. Jana Nepomuka Neumanna,… ...