• 32. neděle v mezidobí 11. 11. 2019 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnes začíná příprava na 1. sv. přijímání. Setkání jejich rodičů s katechetou p. Janem Rychtáříkem, který přípravu povede, bude ve středu v 19.00. Zítra bude památka sv. Martina, v úterý sv.… ...
  • 31. neděle v mezidobí 04. 11. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Dnešní sbírka je určena na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Po třetí mši bude „Hodina otevřených dveří“ na stavbě našeho kostela. Zítra bude památka sv. Karla… ...
  • 30. neděle v mezidobí 28. 10. 2019 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Mši v 9.00 přenáší Rádio Proglas. Zítra bude svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v úterý památka blah. Marie Restituty, v pátek je slavnost Všech svatých – svátek s doporučenou účastí… ...
  • 29. neděle v mezidobí 21. 10. 2019 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na podporu misií. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky! Zítra bude památka bl. Karla Rakouského, posledního českého krále, v úterý sv. Jana Pavla II., ve… ...