• 17. neděle v mezidobí 29. 07. 2019 - Bohoslužby: 7.30 a 9.00 za farníky a dobrodince. Po druhé mši bude křest jednoho dítěte. V červenci a srpnu není mše sv. v 10.30. Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00, v… ...
  • 16. neděle v mezidobí 22. 07. 2019 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00. Dnešní sbírka je určena na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. V červenci a srpnu není mše sv. v 10.30. V pondělí bude svátek sv. Marie Magdalény,… ...