• Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 31. 12. 2018- Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Zítra je poslední den v občanském roce, sv. Silvestra. Mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní bude v 16.00 a po ní Te Deum a svátostné požehnání. V úterý je slavnost Matky Boží,… ...
  • 4. neděle adventní 31. 12. 2018- Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 přenášená Rádiem Proglas a 10.30. Navečer nachystá naše mládež vánoční výzdobu. Děkujeme! Zítra je Štědrý den. První mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně za rodiny farnosti a sídliště bude v 15.30 hlavně pro rodiny… ...
  • 3. neděle adventní 31. 12. 2018- Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace. Úklid Centra má na starosti skupina starších mládeže. Ve středu po mši je zkouška chrámového sboru a v pátek dětské scholy. Děti, které rády zpívají,… ...
  • 2. neděle adventní 31. 12. 2018- Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Otec Pavel slouží dnes ve Starém Lískovci a mši  v 7.30 a 10.30 sloužil zde o. Pavel Opatřil. Děkujeme tamějším farníkům, kteří nám darují jejich dnešní sbírku na stavbu našeho kostela.… ...