• 1. neděle postní 11. 03. 2019- Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30. Zítra po mši bude schůze farní rady. V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace. Ve středu po mši bude zkouška chrámového sboru. Zveme jeho členy i další zájemce na nácvik velikonočních zpěvů. V… ...
  • 8. neděle v mezidobí 11. 03. 2019- Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Otec Pavel bude mít bohoslužby v bazilice na Starém Brně, odkud přijde k nám sloužit mše v 9.00 a 10.30 augustinián P. Angelo Lemme. Děkujeme farnosti Staré Brno za podporu naší… ...
  • 7.neděle v mezidobí 11. 03. 2019- Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 přenášená Rádiem Proglas a 10.30. Pátek a sobota jsou první v měsíci. Připomínáme si úctu k Nejsvětějšímu Srdce Ježíšovu a k Neposkvrněnému Srdci P. Marie. V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a… ...