• 31. neděle v mezidobí 07. 11. 2018 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Dnes v 13.00 bude ČT v rámci pořadu Křesťanský magazín vysílat reportáž z naší farnosti a stavby kostela. V úterý ráno nebude mše sv. Od listopadu je nahrazena v 17.00 bohoslužbou slova se sv. přijímáním …
  • 30. neděle v mezidobí – Oslava patrocinia s. Marie Restituty Kafkové 31. 10. 2018 - Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Po třetí mši bude „hodina otevřených dveří“ na stavbě kostela. V 17.30 bude 2. pouť pracovníků ve zdravotnictví, adorace a v 18.00 mše sv. Hlavním celebrantem bude o. Vojtěch Suchý, TJ. Dnešní sbírka …
  • 29. neděle v mezidobí 22. 10. 2018 - Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na podporu misií. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Zítra v 13.30 bude farní charita připravovat kytice na Dušičky. Prosíme, kdo má na zahrádce nějakou …