Práce s dětmi a mládeží

Schůzky ministrantů, letní tábory, víkendové
pobyty na Velehradě, karneval.

Poutě

Do Křtin, Mariazell, Vídně (po stopách
naší patronky) a na další místa.

Duchovní obnovy

Půldenní, denní a delší; program
s přednáškami, modlitbou, adorací
a zpěvem.

Modlitby matek

Jednou za dva týdny; matky se
modlí za své děti a rodiny.

Farní charita

Návštěvy nemocných, péče o seniory
– duchovní i sociální.