Práce s dětmi a mládeží

Schůzky ministrantů, letní tábory, víkendové pobyty na Velehradě, karneval.

Poutě

Každoroční farní pouť do Křtin, další do Mariazell, ale také do Vídně (po stopách naší patronky) a na další místa.

Duchovní obnovy

Půldenní, denní a delší; program s přednáškami, modlitbou, adorací a zpěvem.

Úvahy

Modlitby matek

Jednou za dva týdny; matky se modlí za své děti a rodiny.

Farní charita

Návštěvy nemocných, péče o seniory – duchovní i sociální.

Pomoc nemocným a osamělým lidem v Brně

Príbehy so zázračnou medailkou