Zápis Farní rady 05/2018

20. 05. 2018

Zápis z farní rady

konané 14. 5. 2018

 

Přítomni: P. Hověz, J. Trávníček, J. Rychtařík,  K. Pažourek, J. Doležal, J. Doležalová, V. Benda, M. Lepltová, Dav. Hladký, J. Maxa, J. Švec, D. Leplt, Dom. Hladký, L. Doležal

Omluveni: O. Kostrhoun, M. Barančicová

  1. Setkání u Sv. Antoníčka (za účasti starosti městské části Brno-sever).
  2. Noc kostelů – u nás nebude organizováno nic.
  3. Pouť do Neratova a Králík.
  4. Farní den – letos nebude (stavební práce).
  5. Informace o stavbě – zatím prostavěno 25 milionů.
  6. Informace o darech farnosti.
  7. Informace o vybavení interiéru kostela – bude soutěž.
  8. Dohodnuto, že na příští FR budou projednány tři náměty z dopisu M. Koláře (viz příloha z minulé FR), vybere je J. Trávníček – body jsou níže.
  9. Příští FR bude 18. 6. v 18.45 (ne 11. 6., jak předbežně oznámeno)

 

Body k diskusi na příští FR: služby pro farnost za úplatu; kurzy Alfa – organizovat je?, nápis na zvonici – něco srozumitelného

 

zapsal: J. Trávníček