Pondělí17:00
Čtvrtekpo mši sv. v 7:00 do 08:30 – tichá adorace (kromě prázdnin), případně info v Ohláškách že adorace nebude