Zápis farní rady 9/2019

12. 10. 2019

konané 18. 9. 2019

Přítomni: P. Hověz, J. Trávníček, L. Doležal, J. Rychtařík, J. Doležalová, K. Pažourek, O. Kostrhoun, D. Leplt, D. Hladký, M. Grobarčíková, M. Barančicová, M. Lepltová, J. Švec, J. Doležal, J. Maxa.

1. Osmdesátiny p. Karla Pažourka – veršovaný vinš a přípitek.

2. Pouť do Přibyslavic – 5. 10.

3. sv. Vincent (ostatky) – budou u nás vystaveny ve dnech 1.–2. 11.

4. Informace o průběhu prací na kostele – prosincový termín dokončení a předání stavby není ohrožen.

5. Burčákové odpoledne letos nebude

6. Patrocinium – bude 3. 11, spojeno se dnem otevřených dveří.

7. Členům a farníkům doporučeno představení Městského divadla v Brně Představ si… (20.–21. 11.), příběh zpracovávající téma holokaustu.

Příští FR se koná 16. 11. 2019

Zapsal: J. Trávníček