Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou mší svatou nebo na požádání. V první pátek v měsíci od 17:00.

Otec Karel bude zpovídat ve zpovědnici hned vedle vchodu do kostela a to v neděli, pondělí, středu a v sobotu.

Přejít na přehled bohoslužeb