Školní rok 2021/2022

Výuka náboženství

Duchovní centrum, Nezvalova 13

Pondělí: 1., 2. třída v 17 hod – sestra Margita
Úterý: 6. – 9. třída v 17:45 hod. – jáhen Jiří Maxa
Středa: 5. třída v 17 hod – sestra Margita
Pátek: Předškolní děti v 16:45 hod

Základní škola, Milénova 14

Úterý: 1. – 4. třída od 15:15 hod – katechetka Jana Škaroupková

Příprava na první sv. přijímání

Pátek: 3, 4. třída v 16:45 hod – katecheta Jan Rychtářík