Školní rok 2024/2025

Výuka náboženství

Výuka bude zahájena od září 2024 (bude upřesněno).

ZŠ Milénova
– 1. třída v úterý 14 – 14:45 hod.
– 2. třída ve středu 14 – 14:45 hod.
ZŠ Blažkova
– úterý 13 – 15 hod.
Duchovní centrum
– příprava na 1. sv. přijímání v pátek od 16:45 hod.
– 4. třída ve středu od 16 hod.
– 5. třída ve středu od 17 hod.
– druhý stupeň ZŠ ve středu od 18:45 hod.

Příprava na první sv. přijímání

Příprava na první svaté příjmání pro žáky 3. třídy: v pátek v 16:30 hod v Duchovním centru.

Souběžně bude v pátek vyučována druhá skupina a to starších dětí, připravujících se na přijetí svátostí.

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování každou neděli v 16:00 v Duchovním centru.