Školní rok 2022/2023

Výuka náboženství

Výuka zahájena od 19. září 2022.

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ Milénova – Jana Škaroubková

Úterý: 1., 2. a 3. třídy ZŠ Blažkova: vyzvednutí 13:45 ve školní družině ZŠ Blažkova – Monika Šrubařová
žáci od 6 tř. v 17.45 – otec jáhen Jiří

Středa: 4. a 5. třída v 16 hod – Dominik Leplt

Příprava na první sv. přijímání

Pátek: 3. třída v 16:30 hod – katecheta Jan Rychtářík

Souběžně bude v pátek vyučována druhá skupina a to starších dětí, připravujících se na přijetí svátostí

Příprava na biřmování

Neděle: v 16:00