Školní rok 2023/2024

Výuka náboženství

Výuka bude zahájena od 17. září 2023.

ZŠ Milénova:
Žáci 1. a 2. tříd

ZŠ Blažkova:
Žáci 1. a 2. tříd

Duchovní centrum:
4. třída ve středu v 16:00
5. a 6. třída ve středu v 17:00

Příprava na první sv. přijímání

Příprava na první svaté příjmání pro žáky 3. třídy: v pátek v 16:30 hod v Duchovním centru.

Souběžně bude v pátek vyučována druhá skupina a to starších dětí, připravujících se na přijetí svátostí.

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování každou neděli v 16:00 v Duchovním centru.