Školní rok 2019/2020

Výuka náboženství

Duchovní centrum, Nezvalova 13

sestra Margita Grobarčiková
Pondělí 17:00-17:45 1.-5. třída

jáhen Jiří Maxa
Úterý 17:45-18:30 6.-9. třída

Základní škola, Milénova 14

katechetka Jana Škaroupková
Úterý 14:00-14:45 1.-5. třída

Základní škola, Blažkova 9

sestra Margita Grobarčiková
Úterý 13:15-14:00 4.-5. třída
Úterý 14:00-14:45 1.-3. třída

Příprava na první svaté přijímání

katecheta Jan Rychtářík

Příprava začíná v neděli 10.11.2019
Neděle 9:00-10:15 poté nutná účast na mši sv. od 10:30 hod.

Příprava na biřmování

otec Pavel Hověz a katecheta Jan Rychtářík
Čtvrtek 18:00

Katecheze Mariánská družina

sestra Margita Grobarčiková
každý první Pátek 17:00