Školní rok 2022/2023

Výuka náboženství

Výuka zahájena od 19. září 2022.

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ Milénova – Jana Škaroubková

 

Úterý: ostatní žáci 1. a 2. třídy v 16.00 – Monika Šrubařová

Středa: 4. a 5. třída v 16 hod – Dominik Leplt

Příprava na první sv. přijímání

Pátek: 3. třída v 16:30 hod – katecheta Jan Rychtářík

Souběžně bude v pátek vyučována druhá skupina a to starších dětí, připravujících se na přijetí svátostí

Příprava na biřmování

neděle: v 16:00