Společenství mladých

Každý pátek kromě prázdnin v 19:00 hodin.

Společenství mladých od 15-25 let

Každou středu v lichém týdnu od 18:50 hodin.

Pěvecký sbor Živé rytmy

Každý pátek po mši sv. cca 18:45 hodin.

Biblická hodina

Každé úterý v 17 hodin.
Adorace a následná biblická hodina.

Modlitby matek

Každé druhé úterý v měsíci kromě prázdnin v 19:30 hodin.
Případné změny jsou vyvěšeny na vnitřní nástěnce v Duchovním centru.

Farní charita

Každé první pondělí v měsíci po mši svaté v 18.45 hodin.

Ministranti

Každou sobotu v lichém týdnu od 9:00 hodin.

Farní rada

Termín schůze je upřesněn v ohláškách.