Zápis farní rady 5/2019

16. 05. 2019

Zápis z farní rady 15.5.2019

Přítomno 13 členů

Témata:

• Příprava farního dne, letos je to více na Z.Tuschlovi.  O hudbu se nám postará pan Vaďura

• 24.5. – se trochu zapojíme do noci kostelů 19-21 hod. prohlídka staveniště

• 16.6. – pouť u Antoníčka z Padovy

• 16.6. – jdou děti k 1.svatému přijímání

• Stavba: připravuje se i výběr vybavení kostela, zvony – zatím zbývají 3 k adopci

Příští farní rada 19.6.2019