Ohlášky pro období od 24. března 2020 do odvolání

Ohlášky pro období od 24. března 2020 do odvolání

Bohoslužby: Všechny veřejné bohoslužby jsou dočasně zrušeny. Mše sv. na slíbené úmysly (intence) kněží odslouží soukromě. Bohoslužby můžete naštěstí sledovat přes Rádio Proglas a Televizi Noe, i jiná média (internet).

V neděli i nadále slavme Den Páně – vyhněme se práci, kterou můžeme udělat ve všední den a věnujme se více duchovní činnosti (např. četba Písma sv., modlitba, vzdělávání se v náboženských věcech apod.). Využijme čas pro utužení kontaktů se svými blízkými.

Podle přání církve mají zůstat kostely otevřené pro individuální modlitbu a přijetí svátostí.

 

Naše Centrum je otevřeno:

dopoledne denně kromě úterý 09.00 – 11.00

odpoledne pondělí, středa, pátek 15.00 – 17.00

 

Slavnostní požehnání a otevření nového kostela, plánované na 1. května, bylo přeloženo na sobotu 12. září. O dalších změnách vás budeme informovat.

Prosíme, předejte tyto informace těm farníkům, kteří nemají možnost je jinak získat.

Koronavirus – list od biskupa Vojtěcha ze dne 12.3.2020

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020