Moji milí,

Stojí za to, všechno vydržet a za křížem uvidět světlo. Bůh neslíbil, že na nás nesešle bouřky života, ale že nás přes ně převede. Nechť nás tyto velikonoční svátky posílí ve víře, že Zmrtvýchvstalý jde s námi životem.

Přeji radostné a požehnané Velikonoce!

P. Pavel Hověz, farář