Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

V souvislosti s novým vládním opatřením, bohoslužby je možno konat pro veřejnost v počtu do 20 účastníků. Věřící mají dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučujeme sledovat mše sv. v Televizi Noe, v Rádiu Proglas nebo online.

www.mseonline.cz

Milí, srdečně všechny pozdravuji v této zmatené a těžké době. Myslím na vás, modlím se za vás, těším se na setkání s vámi. 

Pán vás opatruj.

Žehná

P. Pavel