Architekturu, interiér i vyhlídku na věži můžete navštívit každou sobotu a neděli odpoledne (14-17h).
Prohlídka není vhodná během bohoslužeb.

Moji milí,

Ať Boží Duch mocně zavane i v našich srdcích a životech.

Pán vás opatruj!

P. Pavel Hověz, farář