Prohlídka interiéru kostela včetně vyhlídky na věži je možná v letních měsících 
každou sobotu od 14 do 17h i s průvodcem.
Prohlídka není vhodná během bohoslužeb.