Vznik farnosti souvisí s výstavbou Duchovního centra P. Martina Středy a bl. Marie Restituty na brněnském sídlišti Lesná. Duchovní centrum požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle 2. října 2004 ve 14 hodin. Farnost byla ustanovena o tři měsíce později, 1. ledna 2005 a stala se tak nejmladší farností brněnské dieceze. Farnost se rozkládá na území městské části Brno-Lesná a vznikla vyčleněním území z farností Brno-Královo Pole, Brno-Husovice a Brno-Obřany.
 

Významné dny farnosti

30. květen – Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. říjen – Adorační den, patrocinium bl. Marie Restituty. Datum vynesení trestu smrti.
 

Duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty


Záměr vybudovat na Lesné sakrální stavbu má již téměř čtyřicetiletou historii. Je tedy prakticky tak stará jako sídliště samo. Hlasitě tento záměr zazněl v roce 1968. Období normalizace jej však odsunulo do pozadí. Hned v prosinci 1989 bylo úsilí o jeho realizaci obnoveno. Nositeli této myšlenky byli PhDr. Radovan Perka a Ing. Alois Mráz. Na jednání aktivu Občanského fóra jeden z hlavních autorů projektu Lesné – arch. Zounek – označil vhodné území pro zamýšlenou výstavbu a jeho návrh byl akceptován.

Investorem stavby Duchovního centra byla Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1994 byla uzavřena s městem Brnem nájemní smlouva na stavební pozemek, stavební úřad městské části Brno-sever vydal postupně územní rozhodnutí a stavební povolení a v říjnu 2002 zahájila stavební firma Kaláb dle návrhu architekta Zdeňka Bureše realizaci. Slavnostní požehnání a otevření bylo provedeno 2. října 2004. Náklady na stavbu duchovního centra činily téměř 19 milionů Kč.

 

Kostel Blahoslavené Marie Restituty


Základní kámen kostela byl položen 5. září 2017, hrubá stavba by měla být dokončena v roce 2019. Stavbu realizuje firma JB stavební dle návrhu Ateliéru Štěpán. Předpokládané náklady činí kolem 100 mil Kč a potřebné finanční prostředky jsou shromážděny převážně z darů věřících z Lesné, z celého Brna, z brněnské diecéze, z republiky i ze zahraničí.

 

Sakrální stavby na území farnosti


Kaple sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29

Slavnostně otevřena 7.ledna 2011

Přejít na mapu


Kaple sv. Antonína, k.ú. Sadová

Více o kapli sv. Antonína

Přejít na mapu

 

Naši kněží


17.11.2005 – dosud, P. Pavel Hověz, farář


2005 – dosud, P. Karel Cikrle, výpomocný duchovní


1.1.2005 -16.11.2005, P. Josef Prchal, SJ, farář