Vznik farnosti souvisí s výstavbou Duchovního centra P. Martina Středy a bl. Marie Restituty na brněnském sídlišti Lesná. Duchovní centrum požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle 2. října 2004 ve 14 hodin. Farnost byla ustanovena o tři měsíce později, 1. ledna 2005 a stala se tak nejmladší farností brněnské dieceze. Farnost se rozkládá na území městské části Brno-Lesná a vznikla vyčleněním území z farností Brno-Královo Pole, Brno-Husovice a Brno-Obřany.

Významné dny farnosti

30. květen – Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. říjen – Adorační den, patrocinium bl. Marie Restituty. Datum vynesení trestu smrti.

Duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty


Záměr vybudovat na Lesné sakrální stavbu má více než padesátiletou historii. Je tedy prakticky tak stará jako sídliště samo. Hlasitě tento záměr zazněl v roce 1968. Období normalizace jej však odsunulo do pozadí. Hned v prosinci 1989 bylo úsilí o jeho realizaci obnoveno. Nositeli této myšlenky byli PhDr. Radovan Perka a Ing. Alois Mráz. Na jednání aktivu Občanského fóra jeden z hlavních autorů projektu Lesné – arch. Zounek – označil vhodné území pro zamýšlenou výstavbu a jeho návrh byl akceptován.

Investorem stavby Duchovního centra byla Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1994 byla uzavřena s městem Brnem nájemní smlouva na stavební pozemek, stavební úřad městské části Brno-sever vydal postupně územní rozhodnutí a stavební povolení a v říjnu 2002 zahájila stavební firma Kaláb dle návrhu architekta Zdeňka Bureše realizaci. Slavnostní požehnání a otevření bylo provedeno 2. října 2004. Náklady na stavbu duchovního centra činily téměř 19 milionů Kč.

 

Kostel blahoslavené Marie Restituty

Kostel blahoslavené Marie Restituty, který se stavěl od srpna roku 2017. Základní kámen nového brněnského kostela byl položen 5. září 2017. Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička, Marin Kopecký
Kresba fasády: Petr Kvíčala

Exteriér i interiér kostela je výrazově jednoduchý a čitelný. Kruhový půdorys je symbolickým návratem ke společenství a rodině. Kostelu dominuje jednatřicet metrů vysoká věž se zvonkohrou. Zvonice se nese v duchu žlutočervených odstínů. Barvy byly architektem Štěpánem vybrané v kontrastu s nebeskou modří. Symbolizují pozemský život, oheň i utrpení. Kostel blahoslavené Restituty také vyniká neobvyklými barevnými okny svítícími v celém spektru duhy. Plocha mezi kostelem, věží a stávajícím duchovním centrem je doplněna o symbolický háj uspořádaný do pravidelného geometrického rastru, jenž dotváří intimní atmosféru. Přírodní prvek je záměrným vyvažujícím protikladem k pevné a jednoduché stavbě.

Věž stojí stranou kostela. Její půdorys rovnostranného pravoúhlého trojúhelníku zajišťuje, že vypadá jinak z každé strany. Směrem ke kostelu je otevřená svou čtvercovou lucernou a jsou v ní ve žluté části zvonohra, v červené vyhlídka na centrum Brna. Na věži kostela je řecký nápis FOS – ZOE. Fos znamená řecky „světlo“ a zoe „život“. Jsou to základní biblické a křesťanské pojmy. Bůh je světlo a život – dává své světlo a život celému vesmíru, zvláště člověku.

Některé rozměry:

kostel – průměr 25 m, výška 18,5 m

věž – 5,7 x 5,7 m, výška 31 m

asymetrická kopule – průměr 23 m, převýšení 3,5 m

duhové prstencové okno – délka 80m, výška 4m, 120 skel

Časy zvonkohry:

Pracovní den: 12:00 a 17:50 hod.
Pátek: 12:00, 15:00 a 17.50 hod.
Sobota: 12:00 a 17:50 hod.
Neděle: 9:40, 12:00 a 17:50 hod.

 

Sakrální stavby na území farnosti


Kaple sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29

Slavnostně otevřena 7.ledna 2011

Přejít na mapu


Kaple sv. Antonína, k.ú. Sadová

Více o kapli sv. Antonína

Přejít na mapu

 

Naši kněží

1.9.2021 – dosud, P. Mgr. František Vavruša, farář
1.9.2020 – 31.8.2021, P. Mgr. František Vavruša, kaplan

 

 

 

 

2005 – dosud, P. PhDr. Karel Cikrle, výpomocný duchovní

17.11.2005 – 31.8.2021, P. Pavel Hověz, farář

 

 

 

 

1.1.2005 -16.11.2005, P. Josef Prchal, SJ, administrátor