Zápis Farní rady 12/2018

31. 12. 2018

Zápis z farní rady

konané dne 10.12.2018

Přítomni: P.Hověz, Zd. Tuschl, J. Rychtářík, J. Doležal, Dominik Hladký, M. Lepltová, O. Kostrhoun, V. Benda, M. Barančicová, L. Doležal, J. Maxa

Omluveni: David Hladký, J. Trávníček, D. Leplt, S. M. Grobarčíková, J. Doležalová, K. Pažourek

Farnost získala byt na Halasově nám. 3 od zemřelé pí. Mlynkové. Současně také „povinnost“ úpravy a údržby hrobu zemřelé na Ústředním hřbitově – zajistí Ing. Benda

Vánoční strom zajišťuje Ing. Tuschl, přiveze do DC 18.12.

Mše sv. dne 23.12. a 26.12. bude přenášet Rádio Proglas

Chrámový sbor provede na půlnoční mši Vánoční mši Petra Fialy – 4 části

25.12. bude pořad bohoslužeb jako v neděli, 26.12. bude mše v 9:00 a 10:30 hod. Na Nový rok 1.1.2019 budou mše sv. v 9:00 a 10:30 hod.

6.1.2019 bude koncert Živých rytmů

13.1.2019 bude promítání o Kájovi Maříkovi

20.1.2019 koncert orchestru Mr. Swing

Sbírka z nedělních mší sv. 9.12.2018 ve Starém Lískovci nám bude teprve zaslána

Naše farnost posílala na podzim téměř 5.000 ks kalendářů. Jako poděkování se v těchto dnech odesílá asi 2.700 ks dopisů.

V pátek byl 7.12. byl P. Hověz v Deblíně v kostele sv. Mikuláše, kde se konala malá pouť. Promítal zde film o S. Restitutě a poté proběhla beseda o stavbě kostela

Ve středu 16.1.2019 pojede P. Hověz do Sazovic, kde bude sloužit mši sv., bude následovat beseda o stavbě kostela. Farnost Mysločovice poslala 40.000 Kč

Ing. Benda bude na dobu postní domlouvat koncert vážné hudby s Marianem Jurečkou

Zpracovává se návrh automatického rozsvěcení osvětlení garáže + osvětlení prostoru před sakristií – řeší Ing. Tuschl. Také padl návrh na výměnu filtrů ve vzduchotechnice.

Příští farní rada bude 14.1.2019