• Program DC Brno-Lesná na červenec 2019 25. 06. 2019 -   Program v Duchovním centru Nezvalova 13 - červenec 2019  POZOR ZMĚNA! Pořad bohoslužeb v DCBL po dobu prázdnin:   Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější…