• 125. výročí narození blahoslavené Marie Restituty Kafkové 29. 04. 2019 - Všechny farníky a vážené hosty zveme k oslavě 125. výročí narození blahoslavené Marie Restituty Kafkové   Bl. Marie Restituta se narodila 1. května 1894 v Brně-Husovicích. Po dvou letech se však celá rodina natrvalo usídlila ve Vídni, kde Helena Kafková…
  • Program DC Brno-Lesná na květen 2019 26. 04. 2019 - Program v Duchovním centru Nezvalova 13 - květen 2019 Pořad bohoslužeb v DCBL:   Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti Každý čtvrtek v 7:00 hodin…
  • Pouť Mariazell 16. 02. 2019 - Zveme Vás na tradiční pouť do Mariazell 8.5.2019, více informací v příloze