• Deskové hry 27. 02. 2024 - Každý čtvrtek v 18 hodin se v sále našeho Duchovního centra schází milovníci deskových her z řad naší farní mládeže. Jste-li také hráči, zastavte se.
 • Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024 11. 02. 2024 - Drazí bratři a sestry, dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale…
 • VÁNOCE VE FARNOSTI 2023 18. 12. 2023 - 24. 12. (neděle) – 4. adventní neděle, Štědrý den     nedělní mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.    vánoční vigilie ve 22.00 hod. (zpívá a hraje farní chrámový sbor) 25. 12. (pondělí) – slavnost Narození Páně    …
 • FILMANA 18. 12. 2023 -
 • Benefiční koncert 12. 11. 2023 - SRDEČNĚ ZVEME!!
 • PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA
  O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ
  18. 09. 2023 - Milí přátelé,v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštěnínelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednánípropojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech častoupřednostňuje milosrdenství…
 • Svěcení stálých jáhnů 01. 09. 2023 - V sobotu 16. září 2023 v 9.00 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. svěcení ke stálému jáhenství. Mezi kandidáty jáhenství je Dominik Leplt z naší farnosti. Dominika doprovázejme…
 • Brno bude mít nového děkana a dómského faráře 22. 08. 2023 - V rámci prázdninových přesunů kněží (viz článek) dostane jihomoravská metropole nového děkana a katedrála sv. Petra a Pavla nového faráře. Dlouholetý brněnský děkan Václav Slouk, který tuto službu zastával od roku 1999, předá tuto službu svému nástupci P. Vladimíru Záleskému, který…
 • Připomínka P. Martiny Středy 22. 08. 2023 - V sobotu 26. srpna 2023 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jezuitů v Brně připomenou výročí úmrtí Služebníka Božího P. Martina Středy, obránce jihomoravské metropole ve zlomovém roce 1645. Ve 12.15 hodin bude slavit mši biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání P.…
 • Velehrad 2023 21. 06. 2023 - Na Velehradě proběhne 24. ročník Dnů lidí dobré vůle. Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Velehradské slavnosti letos připomenou 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa…