• PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA
  O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ
  18. 09. 2023 - Milí přátelé,v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštěnínelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednánípropojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech častoupřednostňuje milosrdenství…
 • Svěcení stálých jáhnů 01. 09. 2023 - V sobotu 16. září 2023 v 9.00 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. svěcení ke stálému jáhenství. Mezi kandidáty jáhenství je Dominik Leplt z naší farnosti. Dominika doprovázejme…
 • Výuka náboženství – přihláška 26. 08. 2023 - Prosím, přihlášku vyplňte a odevzdejte do sakristie nebo do poštovní schránky. Přihláška do náboženstvíStáhnout Rozpis vyučování zde.
 • Brno bude mít nového děkana a dómského faráře 22. 08. 2023 - V rámci prázdninových přesunů kněží (viz článek) dostane jihomoravská metropole nového děkana a katedrála sv. Petra a Pavla nového faráře. Dlouholetý brněnský děkan Václav Slouk, který tuto službu zastával od roku 1999, předá tuto službu svému nástupci P. Vladimíru Záleskému, který…
 • Připomínka P. Martiny Středy 22. 08. 2023 - V sobotu 26. srpna 2023 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jezuitů v Brně připomenou výročí úmrtí Služebníka Božího P. Martina Středy, obránce jihomoravské metropole ve zlomovém roce 1645. Ve 12.15 hodin bude slavit mši biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání P.…
 • Velehrad 2023 21. 06. 2023 - Na Velehradě proběhne 24. ročník Dnů lidí dobré vůle. Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Velehradské slavnosti letos připomenou 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa…
 • Brněnská pěší pouť do Křtin – 2023 (28. ročník) 15. 04. 2023 - Rokem 2019 se tato pěší pouť oblékla do nového kabátu. Navázala totiž na nepřerušenoutradici putování mládeže Brna a okolí do Křtin vždy 8. května a to již od roku 1996! Nyní jepouť určena pro všechny generace. Zkušenost ujišťuje, že trasu…
 • Postní zamyšlení pro manželské páry 27. 03. 2023 -
 • Pouť Vídeň 18. 03. 2023 - 7.00 odjezd od Janáčkova divadla 9:30 - příjezd do kláštera, Hartmanngasse 7, 1050 Vídeň. Seznámení se životem s. Restituty v klášterní kapli, prohlídka muzea (podle počtu osob ve 2 skupinách), oběd v klášteře. 14.00 - Vzpomínková procházka pořádaná "Arbeitsgemeinschaft der…
 • Pastýřský list biskupa Pavla k postní době 23. 02. 2023 - PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLAK POSTNÍ DOBĚ„Objevujme krásu víry“ Milí přátelé,Popeleční středa v sobě skrývá polaritu. Při udělování popelce mohou býtpoužity dvě výzvy: „Obrať se a věř evangeliu.“ nebo „Pamatuj, že jsi pracha v prach se obrátíš.“ Ta první souvisí s…