• Celodenní adorace za nemocné na přímluvu ct. o. Martina Středy 24. 09. 2020 - Farnost Brno-Kr.Pole, pořádá dne 24.10.2020 (sobota) od 8:30 - 18:30 adoraci za nemocné. Adorace bude tichá mimo novénu, kterou budeme číst. Novéna bude v kostele k dispozici. Nemusíte si nic tisknout. Celá adorace bude před vystavenou Nejsvětější Svátostí se závěrečným…
  • Roušky v kostele a instrukce k současné situaci v kostelích 21. 09. 2020 - Na základě vývoje epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od čtvrtka 10. září k opětovnému zavedení povinnosti nosit roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách budov, tedy včetně kostelů. Více v článku zde.   Otec biskup píše instrukce…
  • Duchovní obnova 17. 09. 2020 -
  • Slavnostní požehnání nového kostela 31. 08. 2020 - Přijměte pozvání na slavnostní žehnání nového kostela zasvěceného blahoslavené Marii Restitutě v Brně na Lesné.   Požehnání nového kostela se koná v sobotu 12. září 2020 v 11:00 hod.   Kostel požehná pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Při mši…
  • Modlitba za farnost a žehnání kostela 31. 08. 2020 - Rádi bychom Vás pozvali na společnou modlitbu, kdy hlavní úmysl bude za zdar slavnostního požehnání, ale jsou i jiné úmysly, za které je potřeba se modlit. Společná modlitba bude v novém kostele 6.9. v 16 hodin viz. program. Po společné…
  • Den pro děti č. 3 15. 08. 2020 - V pondělí 24. 8. 2020 se uskuteční poslední z ohlášených dnů, kdy děti naší farnosti budou moci spolu s mladými vyrazit na celodenní výlet. Tentokrát zůstaneme na území Brna. Dopoledne se vypravíme k Brněnské přehradě, abychom vycházkou zpestřenou různými hrami došli…
  • Den pro děti č. 2 11. 07. 2020 - V pondělí 27. 7. 2020 se uskuteční druhý z ohlášených dnů, kdy děti naší farnosti budou moci spolu s mladými vyrazit na celodenní výlet. Vyrazíme společně do malebných míst jižní Moravy, do oblasti Pavlovských vrchů. Veřejnou dopravou pojedeme do obce…
  • Den pro děti č. 1 26. 06. 2020 - V pondělí 13. 7. 2020 se uskuteční první z ohlášených dnů, kdy děti naší farnosti budou moci spolu s mladými vyrazit na celodenní výlet. Vypravíme se do krásných míst severně od Brna, do okolí Sloupsko-šošůvských jeskyní. Větší část dopoledne strávíme…