Celodenní adorace za nemocné

02. 03. 2024

Farnost, Brno – Královo Pole, pořádá dne 16.3.2024 (sobota) od 8:30 – 18:30 adoraci za nemocné.

Pokud budete mít čas můžete začít se modlit Novénu ke sv. Martinu Středovi od 8.3.2024 – 16.3.2024 což bude 9 dní.
Kdo mít čas nebudete, pak se můžete modlit novénu v průběhu adorace.
Novéna bude v kostele k dispozici. Nemusíte si nic tisknout. Celá adorace bude před vystavenou Nejsvětější Svátostí se závěrečným svátostným požehnáním.
Adorace bude v boční kapli.

Na stolku, v době adorace, bude papír, kde můžete napsat nemocné, kteří budou zmínění při závěrečné
“Modlitbě za blahořečení ctihodného otce Martina Středy SJ”.

Na bočním oltáři v kostele je papír ohledně služeb v kostele.
Kdo bude chtít pomoci se službou v kostele, zapište se prosím na papír, který tam bude.