Ohlášky 19.3. 2023 – 4. neděle postní

18. 03. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V postní době se v kostele modlíme pobožnost Křížové cesty v neděli a v pátek v 17.30 hod.

Dnes v 16.00 hod. bude příprava na biřmování.

Na pondělí je přeložena slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Na sobotu připadá slavnost Zvěstování Páně.

V neděli 26. března od 14.00 d 17.00 hod. bude v kostele přítomno více kněží, aby měli věřící možnost vykonat velikonoční svatou zpověď. Využijte této možnosti.

V neděli 26. března od 15.00 hod. mají kluci a pánové možnost si vyrobit velikonoční pomlázku. Vrbové proutky budete splétat v sále DC.

Ve středu 29. března 2023 od 9.00 do 14.00 hod bude probíhat úklid garáže. Prosíme o uvolnění parkovacích míst a odstranění všech odložených věcí.

Na konci března si připomeneme 80. výročí popravy Marie Restituty. Od neděle 26. března budou po celý týden v kostele vystaveny panely popisující životní příběh bl. Restituty.

Ve středu 29. března toto výročí patronky našeho kostela vzpomenem při večerní mši svaté v 18.00 hod. Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup Vojtěch Cikrle. Od 16.00 bude v kostele adorace Eucharistie.

Ve čtvrtek 30. března pojedeme do Vídně a s průvodcem navštívíme místa, kde sr. Restituta žila. Autobus do Vídně bude vyjíždět od Janáčkova divadla v 7.00 hod. Program této cesty je zde.

V sobotu 1.dubna v 19.00 hod bude v kostele koncert Czech Virtuosi, v jejich podání zazní Vivaldiho a Pergolesiho Stabat Mater. Na tento koncert budou vstupenky v městském předprodeji.

První svaté přijímání dětí, které se připravují v tomto školním roce, bude 4. června.

Letní tábor pro děti z naší farnosti se uskuteční v termínu od 29. července do 5. srpna. Bližší informace zde.

Zpět