Pouť Vídeň

18. 03. 2023

7.00 odjezd od Janáčkova divadla

9:30 – příjezd do kláštera, Hartmanngasse 7, 1050 Vídeň. Seznámení se životem s. Restituty v klášterní kapli, prohlídka muzea (podle počtu osob ve 2 skupinách), oběd v klášteře.

14.00 – Vzpomínková procházka pořádaná “Arbeitsgemeinschaft der NS-Opfer-Verbände und Widerstandskämpfer/innen” po domovské čtvrti Brigittenau blahoslavené Restituty (začátek u rezidence rodin Kafkových, konec: pamětní kámen šesti tramvajáků z této čtvrti popravených spolu se s. Restitutou).

17.00 – Příjezd k zemskému soudu ve Vídni, přijetí a úvodní slovo prezidenta Dr. F. Forsthubera

18.00 – Vzpomínková hodina a bohoslužba v popravčí místnosti zemského soudu ve Vídni.

Po 19.00 – zpáteční cesta