Velehrad 2023

21. 06. 2023

Na Velehradě proběhne 24. ročník Dnů lidí dobré vůle. Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Velehradské slavnosti letos připomenou 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Osobnost A. C. Stojana připomene speciální výstava, žehnání díla Stojanovo srdce a také druhý ročník setkání krojovaných a dechových hudeb.

Večer lidí dobré vůle

V úterý 4. července, v předvečer státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů, se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hudebních hostů (zpěvačka pochází až z Brazílie – Thabata Oliver). Slovenskou účast zastoupí zpěvačka Sima Magušinová Martausová. Z českých interpretů se těšte na mladou operní pěvkyni Patricii Janečkovou, Michala Hrůzu nebo Petru Janů. Chybět nebudou ani pěvecké sbory Stojanova gymnázia Velehrad a Žerotín, spojené orchestry a speciální hudební překvapení – dechové hudby vzdají poctu „tatíčkovi Moravy“. „Během Večera lidí dobré vůle představí Jiří Pavlica společně se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů hudební projekt, jehož nosnou myšlenku tvoří spolupráce v rovině kulturní, náboženské, společenské a politické všech lidí dobré vůle s cílem dosažení míru. Současně chceme poděkovat všem lidem a organizacím, kteří se zapojili do pomoci uprchlíkům v naší zemi. A nejen děkovat, ale cestou dobrého příkladu je povzbudit pro další činnost,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Výtěžek z koncertu poputuje na Konto lidí dobré vůle. Peníze obdrží sbírka Charity ČR „Daránek“, určena dětem v nouzi, Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům, a také sbírka Poutního domu Stojanov pro Církevní dětský domov Emanuel. Dny lidí dobré vůle budou zahájeny Modlitbou za vlast, která je organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté a široká veřejnost.

Program pro všechny

Během odpoledne 4. července se koná na Velehradě program Mladí fandí Velehradu. Nejen náctiletí návštěvníci se mohou těšit na soutěž v netradičních sportech, stan Grand šapitó s kavárnou, chill zónou nebo kreativním tvořením.

Večer pak na pódiu u ZŠ Velehrad vystoupí muzikanti ze skupiny Gedeon nebo skupina Lamačské chvály + Ego. Rapové album TowMeot (překlad z hebrejštiny: velmi dobrý) představí Martin Augustín Dvornický. Součástí programu bude také představení a inspirace řady aktivit mladých a pro mladé. Dále proběhne v rámci úterního velehradského programu tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, dětský program Velehrad rodinám s vystoupením Čiperků, vzdělávací seminář pro rodiny, fotografický workshop, Soutěž ve fotbalových dovednostech, Ruční přepisování Bible, celá řada zajímavých výstav, vernisáží a aktivit pro děti.

Národní pouť 2023 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Cyrilometodějské slavnosti 2023 vyvrcholí ve středu 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup J. Exc. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR, kazatelem bude biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. Od 12.30 hod. do 15.00 hod. proběhne koncert dechové muziky a bude připraven také program pro děti. Organizátoři očekávají přítomnost řady krojovaných účastníků.

VÝZVA PRO VÁS KROJOVANÉ:

Zveme všechny farnosti, obce, jednotlivce i páry na Národní pouť na Velehradě ve středu 5. července 2023. Stejně jako v loňském roce i letos usilujeme o zachování národních tradic a vyzýváme krojované: „Přijeďte na Velehrad ve vašem tradičním kroji!“ U kaple Cyrilka vytvoříme pro přihlášené zázemí s možností převlečení do krojů. Poté bude následovat společný průvod k oltáři na nádvoří baziliky. Pro krojované zajistíme místa v blízkosti tribuny.

Přihlásit se můžete na e-mail: nebo přes formulář na www.velehrad.eu.