Vánoce 2018 v DC Brno-Lesná

16. 02. 2019

Přípravu na vánoční svátky jsme v Duchovním centru na Lesné začali již v měsíci říjnu. S dětmi a mladými ze SMM jsme nacvičili divadelní scénky „O narození Spasitele, Pásmo koled a tanec v krojích a různé vánoční úvahy, básničky, které děti přednášeli.

Premiéra se konala 19. prosince v Domově seniorů, kam jsme se společně s dětmi dostavili. Po překonání prvotní trémy se nám podařilo společným vystoupením navodit předvánoční atmosféru. Po představení za doprovodu koled děti rozdaly všem přítomným lístečky s myšlenkami s vánočním povzbuzením a perníčky, které napekly ženy z farní charity.

Společně jsme si zazpívali a všem se scénky a tanec moc líbil a odměnou pro nás byl potlesk babiček a dědečků.

Na sv. Štěpána jsme uspořádali pro naše farníky Jesličkovou pobožnost. V pořadí již druhé vystoupení našeho vánočního pásma doplnily další děti, které si doma připravily své vlastní vystoupení pod vedením svých rodičů a náš program velice obohatily a zpestřily. Na závěr jsme se s dětmi sešli u jesliček, kde děti vlastními slovy přednášely Ježíškovi díky, chvály i prosby. Nakonec nám jáhen Jiří všem požehnal. Bylo to krásné a požehnané odpoledne.

Farní charita nezahálela a během adventu připravila 120 balíčků pro nemocné a opuštěné lidi. Společně s dětmi a mladými ze SMM jsme balíčky roznesli do domovů potřebným. Na Štědrý den bylo připraveno až 600 lístečků s myšlenkami – s poselstvím vánoc.

V lednu 2019 jsme se zapojili do tříkrálové sbírky, které se zúčastnilo 17 skupinek se 50 koledníky. Tento rok byl rekordní, dárci byli štědří a koledníci obětaví, takže se podařilo vykoledovat na pomoc lidem v nouzi -146.035 Kč. Farnost Brno-Lesná je na prvním místě v Brně, za co moc děkujeme Bohu, vedoucím skupinek i koledníkům. Koledníci byli odměnění vstupenkami do kina, plamenkami a malými baličkami s čokoládou a krásným šátkem z charity.
Díky Bohu za požehnaný čas.