Tříkrálová sbírka – 2019 ve farnosti Brno – Lesná

01. 02. 2019

Máme velkou radost a děkujeme Bohu a lidem dobré vůle za ochotné a otevřené srdce, kteří darovali svou pomoc pro dobro lidí v nouzi a na dobré cíle potřebným lidem. Díky také koledníkům a vedoucím skupinek, že statečně vydrželi v nepříznivém a mrazivém počasí a vykoledovali rekordně neuvěřitelný výnos: 146.035 Kč. Koledovalo 17 skupinek a měli jsme 16 pokladniček. Do koledování se zapojili děti, mladí, rodiny i důchodci. Obešli jsme 24 ulic a už máme zmapované, kde lidí jsou více otevření pro tuto akcí. Oblečení pro koledníky jsme si sami posháněli látku na pláště a ušila nám je jedna dobrá farnice. Naší koledníci došli na dobrý nápad rozdat plakátky do ulic s termínem, kdy budou koledovat a v kterou hodinu, myslím, že se to osvědčilo. Boží láska ať odmění všem jejích námahu a trpělivost.

Začínali jsme v roce – 2006 s výnosem – 30. tisíc a je vidět, že se Tříkrálová sbírka úspěšně rozvíjí a přináší své plody, moc záleží na motivaci koledníků, že Tří králové to neměli lehké, šli za hvězdou a Herodes číhal na Zrozeného Spasitele, a když ve snu zjistili, celou pravdu, šli spět jinou cestou, tak i my máme přinést to těžké, že nás někde nepřijmou, jako nepřijali sv. Josefa a Pannu Marií. Hlavní je přinést radostnou vánoční zvěst o Narození Spasitele do domova, jak nás povzbuzoval otec biskup Vojtěch Cikrle, když dával požehnání koledníkům na Petrově, aby se nenechali znechutit neúspěchy a nepřijetím. Záleží také na organizaci a také Tříkrálová sbírka je dobře propagovaná aj v médiích a lidí už s tím počítají.

Zážitky s koledováním: V jednom vchodě vyletěl na nás jeden pán s negativním postojem na Církev, že se nestydíme žebrat a nadával, ale nejmenší kolednice mu řekla s klidem:‘‘ Ale milý Pane, my to neděláme pro sebe, je to je pro nás také námaha, a věnujeme svůj čas, ale děláme to pro dobro lidí v nouzi, abychom jim pomohli“Pán se zastyděl a utekl pryč, tak jsme dostali strach, že pošle na nás psa, ale on přiběhl za námi a omluvil se a hodil do pokladničky svůj přínos.

Druhá zkušenost: koledníci dostali za odměnu kromě koledy do pokladničky sumu – 500 Kč a mohli si to rozdělit mezi sebou podle úmyslu dárce, ale oni se toho zřekli a darovali to na Tříkrálovou  sbírku, co je od dětí chvályhodné, že se učí být velkorysí a něco co dostali, mohli darovat pro druhé. To se stalo ve více skupinách dokonce děti dali úspory ze svých domácích pokladniček, co se moc cení a je dobře, že je rodiče k tomu vedou, aby se uměli rozdělit i tím málem co mají…Kdo dává dvakrát dostává a komu se ruce třesou, tomu spadne i to co má v ruce…. A do nebe nepřijdeme sami, ale s těmi, kterým v životě pomůžeme, tak si odneseme jenom to, co v životě rozdáme…