Svěcení stálých jáhnů

01. 09. 2023

V sobotu 16. září 2023 v 9.00 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. svěcení ke stálému jáhenství.

Mezi kandidáty jáhenství je Dominik Leplt z naší farnosti. Dominika doprovázejme modlitbou i účastí na svěcení v katedrále.

Svěcení přijmou tito kandidáti:

Ing. Bc. Adolf Jílek, Ph.D. z farnosti Drnovice

JUDr. Mgr. Jan Lata, Ph.D. z farnosti Bílovice nad Svitavou

Mgr. et Mgr. Dominik Leplt z farnosti Brno-Lesná

JUDr. Mgr. Václav Kotlář z farnosti Tišnov

Ing. Bc. Martin Kučera z farnosti Luleč

Ing. Bc. Milan Pospíšil z farnosti Vísky u Letovic

RNDr. et Bc. Miroslav Staněk z farnosti Domašov.