Pri službe mladým ZMM v Nitre sme veľakrát zažili príhovor Božej Matky, ako hovorieval Don Bosco: “Dôverujme Márii a zažijeme zázraky“. Mladí mali veľkú túžbu ísť na stretnutie so Svätým Otcom Benediktom XVI. do Kolína nad Rýnom. Ale mnohí, ktorí pochádzali z početnejších rodín, alebo zo sociálne slabších rodín, si to nemohli zaplatiť, a tak sme sa vydali na cestu za sponzormi, aby sme mohli túto púť s mladými uskutočniť. Bolo akurát pre voľbami na Slovensku a dozvedeli sme sa, že chcú rozhovor do novín o službe deťom, mladým, a chceli zaspievať pieseň “Goralu“. Naše veľké prekvapenie bolo, že nám darovali vyše 60 tisíc slovenských korún na túto požehnanú akciu a púť. Tiež nám dali urobiť sponzorsky aj tričká s nápisom. Mladí veľmi ďakovali ,že zase to bol zásah Matičky Božej, že pomohla, aby mladí mali duchovný zážitok so Svätým Otcom Benediktom. Po ceste sme sa veľa modlili za tých dobrodincov, že nám túto púť pomohli uskutočniť.

 

Zpět