Skúsenosť mojej sestry s pomocou Panny Márie. Ako deti sme chodievali pásť kravy. Sestra odbehla natrhať jablká, zoskočila z jablone a rovno do nádrže s vodou. Držala sa rukami len suchej trávy, cítila pod nohami teplo, že ju niekto drží, lebo tam bolo 20 metrov vody, keby sa pustila, tak sa utopí. Pripisujeme to záchrane Matky Božej, lebo sestra pravidelne chodila na májové pobožností do kaplnky v dedine a nosila jej z lásky kvety a Ona jej zachránila život, aby naplnila životné poslanie.

Zpět