Ohlášky 9.6. 2024 – 10. neděle v mezidobí

09. 06. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola
Čtvrtek – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Ve čtvrtek bude mše svatá v kostele v 7.00 a večer v 18.00 u kaple sv. Antonína

V sobotu 15. června vykonáme farní děkovnou pouť do Křtin, kde bude 16.00 hod. mše svatá. Nabízíme možnost pěšího putování.