Ohlášky 8.1. 2023 – Svátek křtu Páně

07. 01. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnešní nedělí končí vánoční období. V týdnu budou odneseny stromky a v kostele až do Hromnic zůstane pouze betlém. Ještě jednou děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav vánočních bohoslužeb i úklidu a výzdoby kostela.

Odpoledne v 16.00 bude opět příprava na biřmování.

V týdnu budou pokrčovat práce na fotovoltaické elektrárně, která je dokončena z 90 procent.

Ekonomická farní rada sestavuje plán investic pro rok 2023.

Poděkování patří farním donátorům diecézního fondu Puls. 26 donátorů z farnosti darovalo celkovou částku 126 000,- a farnost doplácí částku 133 000,- kč. Pokud se někdo chce stát donátorem fondu Puls, informace dostane v sakristii.

Zpět