Ohlášky 7.5. 2023 – 5. neděle velikonoční 

07. 05. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnes odpoledne v 16.00 bude příprava na biřmování.

V 17.30 hod bude v kostele májová pobožnost.

Na zítřejší pouť do Mariazell jsou ještě volá místa v autobuse. Kdo má zájem o tuto cestu může zavolat Elen Čikové 739 490 752.

Zítra 8. května jste zváni na brněnskou pěší pouť do Křtin. Sraz poutníků je v 9.00 na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech. Mše sv. obětovaná za město Brno a jeho obyvatele bude ve Křtinách v 16.00 hod. viz. plakát

Zveme děti na společný pěší výlet z Hustopečí do poutního místa U Svaté v Křepicích. Výlet se uskuteční v sobotu 20. května, odjezd vlaku v 9.30 hod. z Lesné, návrat 17.30 tamtéž. Během cesty budou pro děti připravené hry, v Křepicích mše sv. Přihlašovat se můžete na seznam v sakristii nebo u Dominika Leplta. V případě potřeby možno s sebou přibalit i rodiče.

Tomáš Hrbáček zve zpěváky ve čtvrtek 11.5. v 19.00 na nácvik před svatodušními svátky.

Příští víkend probíhá festival architektury Openhouse Brno. V rámci tohoto festivalu bude i náš kostel otevřen k prohlídce a to v neděli od 11.00 do 17.00 hod.

Nyní prosím zpozorněte všichni single – a je jedno, jestli jste zatím stále svobodní nebo po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, zkrátka z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let. Je zde pozvání na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Mons. Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18h v prostorách Duchovního centra u kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17h bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz . Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátu, Facebooku, Instagramu nebo webu brněnského biskupství.

Zpět