Ohlášky 7.1. 2024 – Svátek Křtu páně

07. 01. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Odpoledne v 16.00 bude příprava na biřmování.

V pátek 26. ledna při večerní mši svaté bude v naší farnosti biřmování.

Poděkování všem farníkům, kteří se zapojili do organizace vánočních svátků: poděkování patří zvláště zpěvákům a hudebníkům, těm co uklízeli a zdobili kostel, ministrantům a také těm, kteří se zapojili do provedení Živého betléma. O svátcích býval kostel otevřen i mimo bohoslužby – poděkování patří průvodcovské službě.

Farnost Královo Pole pořádá v pátek dne 2. února 2024 ples farnosti, na který zve i farníky z Lesné. Informace na plakátku na vývěsce. Zájemci o vstupenky se prosím zapište na seznam v sakristii do neděle 14. ledna.

Zpět