Ohlášky 30.6. 2024 – 13. neděle v mezidobí

30. 06. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Středa – svátek sv. Tomáše, apoštola
Pátek – slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

6. července budou v kostele oddáni pan Petr Naništa z Černých Polí a slečna Irena Obručová z Vinohrad. Oba řím. kat. vyznání.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté do konce roku 2024

Zpět