Ohlášky 3.12. 2023 – 1. neděle adventní

03. 12. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Čtvrtek – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

V úterý, čtvrtek a v sobotu budou v kostele roráty. V tyto dny mše svatá začíná v 6.30.

Dnes odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

V kostele a v duchovním centru probíhá každý týden úklid. Jsou vytvořeny čtyři skupinky, každá zhruba po pěti osobách. Tyto počty je potřeba vzhledem k velikosti objektu posílit. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se k některé ze skupin přidali. Přesný rozpis úklidu na měsíc prosinec a odpovědné osoby u každé skupinky jsou na vývěsce ve vstupu do kostela.

Chrámový sbor bude mít nácvik na vánoce tento týden už ve středu po večerní mši svaté. Noví členové jsou vítáni.

Sestry Vincentky prosí o napečení cukroví na vánoční balíčky pro nemocné. Balíčky se budou připravovat v pondělí 11. prosince od 13hod. Za vaši ochotu a pomoc předem děkujeme.

Blíží se tříkrálová sbírka, která se už připravuje, prosíme o nahlášení koledníků. V sakristii je arch, kde se můžete zapsat. Koledování připravuje sestřička Margita, na kterou se můžete obrátit s dotazy.

Příští neděli budete moci finančně podpořit vánoční oběd pro chudé, který v Brně 26.12. pořádá komunita Sant Egidio. U vchodu do kostela bude po dobu obou nedělních mší svatých pokladnička a přítomní dobrovolníci, kteří mohou zodpovědět Vaše dotazy.

Zpět