Ohlášky 26.5. 2024 – Slavnost Nejsvětější Trojice

26. 05. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Pátek – svátek Navštívení Panny Marie
Sobota – památka sv. Justina, mučedníka
Neděle – slavnost Těla a Krve Páně

Dnes 17.30 bude májová pobožnost u kaple sv. Antonína, současně i v kostele.

Obracíme se mladé lidi zhruba ve věku od 15 až 30 let, kteří by chtěli tvořit mládežnickou scholu. Přijmeme členy, kteří rádi zpívají nebo umí hrát na nějaký hudební nástroj. Pokud má někdo zájem, ať se přihlásí po mši v sakristii u Kláry Čermákové a Markéty Šmahelové.

V sobotu 15. června vykonáme farní děkovnou pouť do Křtin, kde bude v 16.00 hod mše svatá. Nabízíme možnost pěšího putování.

Plánovaná výuka náboženství ve školním roce 2024/25
ZŠ Milénova
– 1. třída v úterý 14 – 14:45 hod.
– 2. třída ve středu 14 – 14:45 hod.
ZŠ Blažkova
– úterý 13 – 15 hod.
Duchovní centrum
– příprava na 1. sv. přijímání v pátek od 16:45 hod.
– 4. třída ve středu od 16 hod.
– 5. třída ve středu od 17 hod.
– druhý stupeň ZŠ ve středu od 18:45 hod.

Zpět