Ohlášky 26.11. 2023 – slavnost Ježíše Krista Krále

26. 11. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Neděle – slavnost Ježíše Krista Krále
Čtvrtek – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Příští neděle bude 1. neděle adventní, mše svaté budou začínat žehnáním adventních věnců.

Odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

V úterý 28. listopadu v 18.00hodin bude v kostele benefiční koncert. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno s díly B.M. Černohorského, W.A. Mozarta a od A. Dvořáka zazní Mše d-dur.

V kostele a v duchovním centru probíhá každý týden úklid. Jsou vytvořeny čtyři skupinky, každá zhruba po pěti osobách. Tyto počty je potřeba vzhledem k velikosti objektu posílit. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se k některé ze skupin přidali. Přesný rozpis úklidu na měsíc prosinec a odpovědné osoby u každé skupinky jsou na vývěsce ve vstupu do kostela.

V sobotu 2. prosince od 15 hod. bude v sále duchovního centra probíhat adventní tvoření. Můžete si přijít vytvořit vlastní adventní věnec či drobný svícínek. Podrobné informace jsou na plakátku ve vývěsce. Srdečně zveme.

Příští neděli 3. prosince navštíví farní kavárnu po mši sv. v 10 hodin sv. Mikuláš. Nalezne-li hodné děti, určitě se rozdělí o drobnou pozornost.

Ve čtvrtek od 18 hodin probíhají setkání chrámového sboru k nácviku na vánoce. Sbor stále hledá muže do tenoru. Noví členové jsou vítáni.

Sestry Vincentky prosí o napečení cukroví na vánoční balíčky pro nemocné. Balíčky se budou připravovat v pondělí 11. prosince od 13hod. Za vaši ochotu a pomoc předem děkujeme.

Blíží se tříkrálová sbírka, která se už připravuje, prosíme o nahlášení koledníků. V sakristii je arch, kde se můžete zapsat. Koledování připravuje sestřička Margita, na kterou se můžete obrátit s dotazy.

V neděli 10. prosince budete moci finančně podpořit vánoční oběd pro chudé, který v Brně 26.12. pořádá komunita Sant Egidio. U chodu do kostela bude po dobu obou nedělních mší svatých pokladnička a přítomní dobrovolníci, kteří mohou zodpovědět Vaše dotazy.

Zpět