Ohlášky 25.2. 2024 – 2. neděle postní

25. 02. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Při dnešních bohoslužbách se koná sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2023 bylo v brněnské diecézi vybráno celkem 4 463 247 Kč.

V době postní se budeme v kostele modlit Pobožnost křížové cesty a to v pátek a v neděli od 17.30 hod. Dnes večer se můžete přijít pomodlit za své rodiny.

Otec Pavel Hověz je už třetí týden hospitalizován v nemocnici. Po té, co byl jeho zdravotní stav stabilizován v nemocnici u sv. Anny, byl převezen do vojenské nemocnice. Stále však leží na jednotce intenzivní péče. Prosím zahrnujte otce Pavla do svých modliteb.

Ve středu po večerní mši svaté bude opět zkouška sboru na velikonoce.
Pátek je první měsíci a v sobotu po ranní mši svaté bude navazovat Mariánská pobožnost první soboty.

Milí přátelé,
synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.
Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.
Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému. Váš biskup Pavel

15. března od 9.00 hod proběhne technické čištění garáží. Bude nutno uvolnit všechna parkovací místa.

Zpět