Ohlášky 24.3. 2024 – Květná neděle

24. 03. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V podvečer v 17.30 bude v kostele pobožnost křížové cesty. Od 16.00 hod. bude kostel otevřen pro ty, kteří chtějí přijmout svátost smíření.

Slavnost Zvěstování Páně je letos přeložena na 8. dubna.

Zelený čtvrtek od 19.30 do 22.00 bude kostel otevřen k adoraci v getsemanské zahradě.

Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista v 15.00 hod. Te Deum a svátostné požehnání. Při mších svatých bude žehnání velikonočních pokrmů.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude vždy v 8.00 hod. v kostele společná modlitba Denní modlitby církve.

Ve středu po večerní mši svaté bude zkouška sboru na velikonoce.

Aby mohli kluci dodržet velikonoční lidové tradice, zveme na pletení velikonočních pomlázek. Vyrábět se bude od 14 hodin v sále Duchovního centra.

Několik našich farníků spolu s komunitou Emmanuel připravilo Večer milosrdenství. Na toto modlitební setkání jste do kostela zváni v sobotu 6. dubna od 17.00 hod. viz plakát.

Zpět