Ohlášky 21.5. 2023 – 7. neděle velikonoční 

21. 05. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnes odpoledne v 16.00 bude příprava na biřmování.

V 17.30 hod bude v kostele májová pobožnost.

Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha Svatého. Kostelní sbírka příští neděli bude na potřeby charity.
V pondělí si připomínáme výroční den posvěcení brněnské katedrály.
V pátek bude památka sv. Filipa Neriho, kněze

Pozvánka: na pouť donátorů Fondu puls do benediktinského opatství v Rajhradě u Brna, která se koná v sobotu 27. května 2023 od 14 hodin.
Pozvání je určeno všem, nejenom donátorům. Mši svatou bude v 15.00 celebrovat otec biskup Pavel.

První svaté přijímání dětí v naší farnosti bude 4. června při mši svaté v 10.00

Pozvánka pro single – svobodné nebo po rozchodu, rozvedené, anulované, ovdovělé, zkrátka z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let. Jste zváni na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Mons. Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18h v prostorách mašeho Duchovního centra. V 17h bude v kostele předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout. Více se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz . Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátu, Facebooku, Instagramu nebo webu brněnského biskupství.

Zpět