Ohlášky 2.6. 2024 – Těla Krve Páně

02. 06. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Karla Lwangy a druhů
Středa – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek – památka sv. Norberta, biskupa
Pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

V pátek bude v kostele mimořádně mše svatá ráno v 7.00 hod. Večer bude program noci kostelů.

Plánovaná výuka náboženství ve školním roce 2024/25
ZŠ Milénova
– 1. třída v úterý 14 – 14:45 hod.
– 2. třída ve středu 14 – 14:45 hod.
ZŠ Blažkova
– úterý 13 – 15 hod.
Duchovní centrum
– příprava na 1. sv. přijímání v pátek od 16:45 hod.
– 4. třída ve středu od 16 hod.
– 5. třída ve středu od 17 hod.
– druhý stupeň ZŠ ve středu od 18:45 hod.

Ve čtvrtek 13. června v 18.00 bude mše svatá u kaple sv. Antonína.

V sobotu 15. června vykonáme farní děkovnou pouť do Křtin, kde bude v 16.00 hod mše svatá. Nabízíme možnost pěšího putování.

Zpět