Ohlášky 19.5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

19. 05. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Pondělí – památka Panny Marie, Matky církve
Úterý – svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
Čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes 17.30 bude v kostele májová pobožnost, Te Deum a svátostné požehnání

V sobotu 25. května při mši svaté v 15.00 hod otec Pavel Hověz poděkuje za 70 let života. Otci Pavlovi popřejeme v sále DC, kde bude připraveno i občerstvení.

Obracíme se mladé lidi zhruba ve věku od 15 až 30 let, kteří by chtěli tvořit mládežnickou scholu. Přijmeme členy, kteří rádi zpívají nebo umí hrát na nějaký hudební nástroj. Pokud má někdo zájem, ať se přihlásí po mši v sakristii u Kláry Čermákové a Markéty Šmahelové.

V sobotu 15. června vykonáme farní děkovnou pouť do Křtin, kde bude v 16.00 hod mše svatá. Nabízíme možnost pěšího putování z Bílovic nad Svitavou.

Zpět