Ohlášky 19.2. 2023 – 7. neděle v mezidobí

19. 02. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Ve středu začíná postní doba, začínáme se připravovat na slavení velikonočních tajemství a obnovu křestního vyznání. Prostředky přípravy jsou modlitba, naslouchání Božímu slovu a půst. Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu.

Příští neděli při mši svaté v 10.00 zazpívá Svatomichalská gregoriánská schola.

V postní době se budeme v kostele modlit pobožnosti Křížové cesty v pátek 17.30 a v neděli rovněž v 17.30 hod.

12. března v neděli večer v 17.30 zazní postní oratorium Josefa Haydna – Sedm slov Vykupitelových na kříži. Mezi jednotlivé sonáty bude vložen zvukový záznam meditace v podání Radovana Lukavského.

V neděli při mši sv. v 10.00 budou v kostele při četbě evangelia promítány obrázky související s evangeliem. Na konci mše svaté při požehnání dostanou děti tento obrázek vytištěný. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli vytvořit obrázkové album. Obrázek si děti mohou vybarvit doma, nebo ve farním sále, kde jsou k dispozici pastelky. Rodiče mohou obrázek využít doma pro další povídání s dětmi o nedělním evangeliu.

Sestra Maristella po 4 letech odchází z Brna do Mendryky. V tomto týdnu se s ní můžeme rozloučit.

Třetí týden probíhá oprava elektroinstalace a ovládání otevírání oken v kopuli kostela.

Zpět