Ohlášky 19.11. 2023 – 33. neděle v mezidobí

19. 11. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Úterý – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa – památka sv. Cecilie, Panny a mučednice
Pátek – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
Neděle – slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes je kostelní sbírka určena na křesťanské sdělovací prostředky. Odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

Pravidelná setkávání chrámového sboru k nácviku na Vánoce probíhají vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Do sboru zatím nepřišli muži, kteří by zpívali tenorové party. Každý nový člen je ve sboru vítán.

V úterý 28. listopadu v 18.00 hodin bude v kostele benefiční koncert. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno s díly B.M. Černohorského, WA. Mozarta a od A. Dvořáka zazní Mše d-dur.

Mikuláš i se svojí družinou navštíví naši farnost 3. prosince na nedělní kavárně po mši svaté v 10.00 hod. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni.

Zpět