Ohlášky 17.9. 2023 – 24. neděle v mezidobí

18. 09. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Středa – památka sv. Ondřeje a druhů
Čtvrtek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Na webových stránkách i v sakristii jsou formuláře přihlášek na vyučování náboženství. V tomto týdnu bude výuka zahájena. Pro žáky 1. a 2. třídy bude vyučování náboženství na školách. Příprava na 1. svaté přijímání bude na faře v pátek 16.30, žáci 4. třídy v 16.00 a žáci 5. a 6. třídy v 17.00 ve středu rovněž na faře.

Eucharistická adorace ve farním kostele v následujícím školním roce bude v pondělí před večerní mší svatou v 18.00. Adorace začne v 17.00 hod. Ve čtvrtek po ranní mši svaté v 7.00 následuje adorace a bude ukončena v 8.30 hod.

Po prázdninách se začíná opět scházet farní společenství Modlitby matek. Setkání je každé liché úterý v měsíci. Začátek setkání v 19.30 hod. Společenství uvítá další členy, nové maminky i babičky. Další informace u paní Dagmar Durd’ákové.

Každý čtvrtek od 9.15 hod. se v sále Duchovního centra setkávají maminky s malými dětmi. O těchto setkáních dostanete informace u paní Kristýny Lepltové.

Ve středu 27. září bude liturgická památka sv. Vincence z Paula, kněze. Na večerní liturgii přijde všech 7 sester vincentek, které žijí v Brně. Po večerní mši svaté sestry zvou k společnému setkání a sdílení v sále DC.

Ve čtvrtek 5. října bude diecézní setkání dětí, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Zájemci se přihlásí v sakristii a to do 25 září. Program setkání je na nástěnce.

Příprava na biřmování bude pokračovat v neděli 8. října.