Ohlášky 15.1. 2023 – 2. neděle v mezidobí

15. 01. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V týdnu: Úterý – památka sv. Antonína, opata
Středa – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, ve středu začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
Sobota – památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděli při mši sv. v 10.00 budou představeni prvokomunikanti.

V neděli 29. ledna při mši sv. v 10.00 zazní Missa pastoralis J. Haydna, kterou provede pěvecké sdružení Lumír.

Skončila Tříkrálová sbírka pro charitu. V naší farnosti patří poděkování 35 koledníkům, kteří vytvořili 8 skupinek. Sestra Margita má pro koledníky připravenou odměnu.

Zpět