Ohlášky 14.5. 2023 – 6. neděle velikonoční 

14. 05. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnešní kostelní sbírka je na pronásledované křesťany.

Dnes odpoledne v 16.00 bude příprava na biřmování.

V 17.30 hod bude v kostele májová pobožnost.

V úterý bude slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech.
Ve čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod.
V sobotu památka sv Klementa Marie Hofbauera, kněze

Zveme děti na společný pěší výlet z Hustopečí do poutního místa U Svaté v Křepicích. Zváni jsou i rodiče. Výlet se uskuteční v sobotu 20. května, odjezd vlaku v 9.30 hod. z Lesné, návrat 17.30 tamtéž. Během cesty budou pro děti připravené hry, v Křepicích mše sv. Přihlašovat se můžete na seznam v sakristii nebo u Dominika Leplta.

Pozvánka pro single – svobodné nebo po rozchodu, rozvedené, anulované, ovdovělé, zkrátka z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let. Jste zváni na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Mons. Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18h v prostorách mašeho Duchovního centra. V 17h bude v kostele předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout. Více se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz . Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátu, Facebooku, Instagramu nebo webu brněnského biskupství.

Zpět