Ohlášky 14.1. 2024 – 2. neděle v mezidobí

14. 01. 2024

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Odpoledne v 16.00 bude příprava na biřmování.
V pátek 26. ledna při večerní mši svaté bude v naší farnosti biřmování.

Středa – památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 3. v mezidobí – neděle Božího slova

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý růženec před mší svatou se budeme modlit na tento úmysl.

11. února bude v sále DC dětský karneval.

Nyní po mši svaté budou před kostelem stát tříkráloví koledníci. Pokud někdo neměl možnost přispět do tříkrálové sbírky, můžete ještě před kostelem.

Zpět