Ohlášky 12.11. 2023 – 32. neděle v mezidobí

12. 11. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Pondělí – památka sv. Anežky České, panny
Pátek – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

Příští neděli bude kostelní sbírka určena na sdělovací prostředky.

Pravidelná setkávání chrámového sboru k nácviku na Vánoce probíhají vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Ve sboru schází muži, kteří by zpívali tenorové party. Každý nový člen je ve sboru vítán.

V úterý 28. listopadu v 18.00hodin bude v kostele benefiční koncert. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno s díly B.M. Černohorského, W.A. Mozarta a od A. Dvořáka zazní Mše d-dur.

Zpět