Ohlášky 10.9. 2023 – 23. neděle v mezidobí

09. 09. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Středa – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek – svátek Povýšení svatého kříže
Pátek – památka Panny Marie Bolestné
Sobota – památka sv. Ludmily

Na webových stránkách i v sakristii jsou formuláře přihlášek na vyučování náboženství. Přihlášky prosím podejte do 17. září. V týdnu po 17. září bude výuka zahájena.

Pro žáky 1. a 2. třídy bude vyučování náboženství na školách.

Příprava na 1. svaté přijímání bude na faře v pátek 16.30, žáci 4. třídy v 16.00 a žáci 5. a 6. třídy v17.00 ve středu rovněž na faře. Více zde.

Eucharistická adorace ve farním kostele v následujícím školním roce bude v pondělí před večerní mší svatou v 18.00. Adorace začne v 17.00 hod. Ve čtvrtek po ranní mši svaté v 7.00 následuje adorace a bude ukončena v 8.30 hod.

Každý čtvrtek od 9.15 hod. se v sále Duchovního centra setkávají maminky s malými dětmi. První setkání bude ve čtvrtek 14. září. Další informace u Kristýny Lepltové.

Ve čtvrtek 5. října bude diecézní setkání dětí, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Zájemci se přihlásí v sakristii a to do 25 září.

V sobotu 16. září v 9.00 bude v brněnské katedrále vysvěceno 7 trvalých jáhnů. Mezi kandidáty jáhenství je Dominik Leplt z naší farnosti. Dominika doprovázejme modlitbou i účastí na svěcení v katedrále.

V neděli 17. září od 15.00 hod. se s Dominikem můžeme setkat a pozdravit ve farním sále. Na tuto oslavu jáhenského svěcení bude připraveno občerstvení a sál je otevřen pro všechny.

Úřední hodiny na faře:
Úterý: 8:00 – 10:00
Středa, Pátek: 14:00 – 17:00

Zpět