Ohlášky 30.4. 2023 – 4. neděle velikonoční 

01. 05. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Odpoledne v 16.00 bude příprava na biřmování.

Svátky v týdnu:
Úterý – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Středa – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sobota – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

V týdnu bude první pátek a první mariánská sobota.

V úterý v 11.00 bude v kostele requiem na zemřelou Martu Polákovou, pohřbena bude na hřbitově v Králově Poli.

Zpět