Vázání kytek na Dušičky

05. 11. 2019

10 členek Farní charity navázalo 45 kytek, které se budou k dispozici těm, co navštěvují své blízké na hřbitovech a výtěžek pomůže na nákup krabiček a náklady s balíčkem cukroví na vánoce pro nemocné a opuštěné lidí.

Materiál dodali farníci z Lesné, nádherný, barevný ……jako celý podzim…

Kytky se povedly, členky Charity je s láskou tvořily přes 3 hodiny…

Díky všem obětavým farníkům za jejích obětavost, štědrost a velkorysost.

 

Neexistuje nic, co by člověka tolik uspokojilo, jako pocit, že jsme bližnímu užiteční.

Dietrich Bonhoeffer

Radost, která se promění v „děkuji“, je tím nejlepším uznáním.

Gotthold E. Lessing

Bůh dopouští naše selhání, ale nechce, abychom ztráceli odvahu. Chce, abychom se více
Podobali se dětem, byli pokornější a v modlitbě vděčnější.

Matka Tereza z Kalkaty

Z knihy: Myšlenky moudrých – O VDĚČNOSTI