POZOR – důležité sdělení brněnského biskupa

11. 03. 2020
Kdy:
11. 03. 2020 @ 21:00
2020-03-11T21:00:00+01:00
2020-03-11T21:15:00+01:00

Pro farnosti brněnské diecéze vydávám níže uvedené pokyny a žádám, abyste je ve farnostech  uplatnili.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji v brněnské diecézi 

dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 Ježíše Krista můžeme  v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí  a spojením se s ním v duchovní jednotě.

  • Jste povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto osob (hrozí sankce do výše 3 miliony korun).
  • Je možné využít technické možnosti, které se dnes nabízejí, například nabídnout přenos mše prostřednictvím webkamery.
  • Vybízím k domácí četbě Písma,  k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb.
  • Starší a nemocní ať se bohoslužeb účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo  internetového přenosu.
  • Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
  • Doporučuji dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
  • Doporučuji umístění dezinfekčních gelů ke vstupu do kostela.
  • Svaté přijímání přijímejte na ruku.
  • Obřad pozdravení pokoje vynechejte.

 

Prožíváme zvláštní a nejisté období,  kdy všichni hledají, jak se v něm zorientovat. Zvlášť vybízím věřící k modlitbám a abyste zvláště při  mších svatých naléhavě  prosili Pána o pomoc a požehnání.

Váš biskup Vojtěch

V Brně dne 11. 3. 2020